Kontakt

Pozovite nas ili nam pišite u vezi problema koje eventualno imate. Naši stručni radnici su tu za vas!

Vidi detalje »

Prava i usluge

Spisak prava iz oblasti socijalne zaštite koja možete ostvariti posredstvom centra.

Vidi detalje »

Korisnici

Ko može da ostvari navedena prava?

 

Vidi detalje »


Prava i usluge

Lista prava i usluga koje pruža CSR Šid:

Potrebna dokumenta

 • Lična karta na uvid i njena fotokopija
 • Izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove porodice
 • Uverenje o imovnom stanju
 • Uverenje Nacionalne službe zapošljavanja za nezaposlene, punoletne članove porodice
 • Potvrda o visini primanja za sve članove porodice, osim dečjeg i roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda
 • Ukoliko je brak razveden – kopija presude
 • Ukoliko su deca vanbračna – kopija presude za izdržavanje ukoliko je ona već doneta
 • Ukoliko je prestao radni odnos – kopija rešenja o prestanku

Potrebna dokumenta

 • pisani zahtev – dobija se u Centru
 • fotokopija lične karte

Potrebna dokumenta

 • pisani zahtev – dobija se u Centru
 • fotokopija lične karte
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih ili venčanih
 • ukoliko je lice rođeno van teritorije Srbije – uverenje o državljanstvu
 • uverenje da podnosilac zahteva ne prima penziju PIO
 • fotokopija zdravstvene knjižice
 • predlog za veštačenje (obrazac br. 1)
 • uverenje o nezaposlenosti
 • fotokopija medicinske dokumentacije
 • Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utvrđeno 100% telesno oštećenje po jednom osnovu.

Potrebna dokumenta

 • izjava da bez prinude, prisile lice želi da bude smešteno u ustanovu
 • fotokopija lične karte (2 primerka)
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih (2 primerka)
 • fotokopija izvoda iz Matične knjige venčanih (2 primerka)
 • poresko uverenje iz mesta rođenja i mesta stanovanja (2 primerka)
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje o zajedničkom domaćinstvu
 • list nepokretnosti
 • ček od penzije (poslednji ček i jedna fotokopija ili drugi dokaz o primanjima)
 • dokaz o primanjima srodnika (kvartalno ili poslednja isplata)
 • fotokopija lične karte za srodnike koji plaćaju smeštaj
 • uverenje o zdravstvenom stanju (original i jedna kopija)
 • nalaz neuropsihijatra (original i jedna kopija)
 • lekarsko uverenje da ne boluje od zaraznih bolesti
 • fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga
 • fotokopija zdravstvene knjižice (2 primerka)
 • fotokopija ugovora o otkupu ili korišćenju stana
 • fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju
 • fotokopija ugovora o poklonu
 • fotokopija ugovora o prodaji
 • fotokopija presude o razvodu braka

Potrebna dokumenta

 • Zahtev za izdavanje potvrde – dobija se u Centru
 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (ili fotokopija izvoda)
 • Izvod iz matične knjige venčanih, a ako nisu venčani izvod iz matične knjige rođenih
 • Fotokopija lične karte majke

Potrebna dokumenta

 • pisani zahtev – dobija se u Centru
 • fotokopija lične karte
 • izvod iz Matične knjige rođenih
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti
 • uverenje da lice nije pod istragom
 • uverenje o radnom odnosu
 • lekarsko uverenje
 • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava

Potrebna dokumenta

 • pisani zahtev – dobija se u Centru
 • fotokopija lične karte
 • izvod iz Matične knjige rođenih
 • izvod iz Matične knjige venčanih (ukoliko bračni par podnosi zahtev)
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje o poslovnoj sposobnosti
 • uverenje da lice nije pod istragom
 • uverenje da lice nije osuđivano
 • uverenje o imovnom stanju
 • uverenje o prihodima (za zaposlene)
 • uverenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za tržište rada (za nezaposlene)
 • lekarsko uverenje
 • dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava

Potrebna dokumenta

 • pisani zahtev – dobija se u Centru
 • fotokopija lične karte
 • lekarsko uverenje (roze obrazac)
 • uverenje da lice nije pod istragom
 • uverenje da lice nije lišeno roditeljskog prava
 • uverenje da lice nije lišeno poslovne sposobnosti
 • potvrda o visini prihoda
 • dokaz o imovini (ugovor o stanu i izvod iz zemljišnih knjiga)

Potrebna dokumenta

 • pisani zahtev – dobija se u Centru
 • fotokopija lične karte

Korisnici

Lista korisnika centra za socijalni rad sa oblicima i merama zaštite.

1. Deca čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deca napuštena od roditelja i deca lišena roditeljskog prava

Oblici i mere zaštite

 • starateljstvo
 • smeštaj u drugu porodicu
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • usvojenje
 • jednokratne novčane pomoći

2. Zlostavljana deca

Oblici i mere zaštite

 • intervencija
 • dijagnostika
 • pokretanje krivičnog postupka
 • učestvovanje u prikupljanju potrebnih podataka za istragu
 • smeštaj u prihvatilište, ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu
 • savetodavno terapijski rad sa nenasilnim roditeljem

3. Socijalno i materijalno ugrožena deca

Oblici i mere zaštite

 • materijalno obezbeđenje porodice
 • jednokratne novčane pomoći
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • smeštaj u hraniteljsku porodicu

4. Deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost

Oblici i mere zaštite

 • privremeno starateljstvo
 • smeštaj u hraniteljsku ili srodničku porodicu
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • Deca sa asocijalnim ponašanjem
 • Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14 godina
 • Deca vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14 godina
 • Mlađa punoletna lica

Ovu kategoriju čine odrasla lica sa asocijalnim ponašanjem, odrasli alkoholičari i narkomani za koje je moguće obezbediti smeštaj u ustanovu socijalne zaštite nakon lečenja ili drugih mera i usluga.

1. Odrasla lica sa oštećenim vidom i sluhom, mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica, duševno obolela odrasla lica, mentalno nedovoljno razvijena i invalidna odrasla lica

Oblici i mere zaštite

 • starateljstvo
 • dodatak za tuđu negu i pomoć
 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • novčana socijalna pomoć
 • jednokratne pomoći u novcu
 • materijalno obezbeđenje porodice
 • jednokratne pomoći u novcu
 • Porodični problemi
  • Po zahtevu suda regulisanje viđanja dece i roditelja kojem dete nije povereno, posredovanje,zastupanje dece u postupku podele imovine
 • Nasilje u porodici
  • Izdvajanje iz porodice i smeštaj u adekvatnu ustanovu, savetodavno-terapijski rad sa nenasilnim članovima porodice
 • Lica koja su hranitelji
  • Procena podobnosti i obuka zainteresovan lica za hraniteljstvo.
 • Ostarela lica bez porodičnog staranja
 • ostarela lica bez sredstava za život
 • ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica
 • ostarela lica sa porodičnim problemima
 • ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj

Oblici i mere zaštite

 • smeštaj u ustanovu socijalne zaštite
 • kućna nega i pomoć u kući
 • dodatak za tuđu negu i pomoć
 • starateljstvo-stalno ili privremeno
 • materijalno obezbeđenje porodice
 • jednokratne pomoći

Kontakt

Telefon: (381) 22 710 721

Telefon: (381) 22 712 823

Dežurni radnik: (381) 065 27 12 823

Email: centarsid@gmail.com

PIB: 100929273


O centru

Centar za socijalni rad "Šid" osnovan je 1980. godine sa ciljem ostvarivanja prava i pružanja usluga iz oblasti socijalne zaštite građana šidske opštine. Dana 28.12.2009. godine smo proslavili 30 godina uspešnog rada.


Organizaciona struktura

Struktura zaposlenih u CSR Šid je sledeća:

Redni broj Kvalifikacija Broj zaposlenih
1.Direktor1
2.Socijalni radnik6
3.Psiholog2
4.Pravnik2
5.Pedagog1
6.Administrativno finansijski radnik4